• bg1

ኤክስኤይ ታወር በወረዳችን ውስጥ ግንባር ቀደም ድርጅት እንደመሆኑ የወረዳው ኃላፊ ለፋብሪካው ጥብቅ የማምረቻ አያያዝ እና የማምረቻ አቅም እና የአካባቢ ጥበቃን ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል ፡፡

በአጠቃላይ ቡድኑን በዓመት ሁለት ጊዜ ለምርመራ ወደ XY ታወር ያመጣል ፡፡

newsq
new2
news5
news2

የፖስታ ጊዜ-ማር -12-2020